Nieuws

 • Expertsessie gemeentefinanciën

  Op 20 april heb ik samen met VVD leden gesproken over de financiering van medeoverheden, het gemeentelijk belastinggebied en de herijking van het gemeentefonds. Sindsdien is er in de Tweede Kamer over gesproken en heb ik namens de VVD-fractie een conceptvisie opgesteld over de financiering van medeoverheden. In een tweede expertsessie, op 29 september, ga ik weer uitgebreid met leden in gesprek en in discussie om mijn visie te verbeteren. Wat is liberaal? Wat is eerlijk? Wat is uitvoerbaar? Deze vragen zullen tijdens de sessie centraal staan om samen een zo sterk mogelijke visie vorm te geven. Wilt u meepraten over het het gemeentelijk belastinggebied en het gemeentefonds? Meld je dan via MijnVVD aan en dan zie ik u 29 september van 20:00 tot 22:00. Lees verder

 • In gesprek met VVD-leden op het boerenerf

  Vandaag startte mijn week op de boerderij in Ruinerwold waar ik samen met Onno Hoes en collega Kamerlid Roelien Kamminga in gesprek ging met VVD-leden over o.a het perspectief voor het platteland en het belang van een sterke agrarische sector. Ik vind het belangrijk om Den Haag in contact te brengen provincies zoals Drenthe. Ervaren wordt namelijk dat de behoeftes van het platteland niet gehoord worden in Den Haag, en daar wil ik iets aan doen. Voor het herstellen van het vertrouwen in de politiek is heel Nederland. Ook de mensen die leven, werken en ondernemen op het boerenerf. Lees verder

 • Thematisch netwerk BZK – Sessie bestuurlijke vernieuwing

  Aanstaande woensdag praat ik samen met VVD-leden over bestuurlijke vernieuwing. De vraag die tijdens deze sessie centraal staat is: Welke bestuurlijke vernieuwingen helpen om het vertrouwen in de politiek te vergroten? Om deze vraag te beantwoorden worden er tijdens deze sessie verschillende aspecten van bestuurlijke vernieuwing besproken, uitgelicht en gepeild. Praat mee over bestuurlijke vernieuwing op lokaal, provinciaal of landelijk niveau, over burgerpanels, kiesdrempels of de gekozen burgemeester en meld u aan voor de sessie van aanstaande woensdag 14 september via MijnVVD. Lees verder

 • Werkbezoek Drenthe

  Afgelopen vrijdag heb ik samen met mijn college Hawre Rahimi een bezoek gebracht aan de Drenthe. Het is goed om aandacht te besteden aan Regio Deals in deze delen van Nederland, want de provincie heeft zoveel potentie en biedt voor heel Nederland kansen. Lees verder

 • Motie aangenomen over het afwijzen van transnationale lijsten

  Vorige week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de EU-kiesakte. Er werd onder andere gesproken over het invoeren van transnationale lijsten, die ervoor zorgen dat Nederlanders bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook op kandidaten uit andere EU-lidstaten kunnen stemmen. Tijdens mijn inbreng heb ik aangegeven dat de VVD een sterke en stabiele democratie in Europa onderschrijft, maar dat wij geen voorstander zijn van transnationale lijsten. Naar mijn mening komt de democratie niet dichter bij de Nederlander te staan op het moment dat wij ook op andere Europeanen kunnen stemmen. Lees verder

 • Uitnodiging meedenken over financiële aspecten jeugdzorg

  Een aantal weken geleden heb ik samen met 75 VVD-leden gesproken over gemeentefinanciën. In navolging daarvan ga ik samen met mijn collega Daan de Neef en woordvoerder Jeugdzorg, woensdag 29 juni om 19:00 uur met leden in gesprek over de toekomst van de jeugdzorg. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over digitaal stemmen in het buitenland

  De democratie versterken op een digitale manier. Met die motivatie begon ik aan mijn werk als Kamerlid. De afgelopen jaren hebben wij voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad mogen stemmen, maar helaas is veilig #digitaal stemmen/tellen in Nederland nog niet mogelijk. Tijdens de Franse parlementsverkiezingen konden Fransen in het buitenland wél digitaal stemmen. Waarom kan dit bij hen wel veilig, maar bij ons niet? In ons innovatieve Nederland zou dit toch ook moeten lukken. Hoewel ik volgende week de minister tijdens het commissiedebat over de EU-kiesakte hier over zal bevragen, heb ik nu al samen met mijn collega Ruben Brekelmans schriftelijke vragen gesteld. Ik ben er van overtuigd dat digitaal stemmen/tellen op een veilige manier georganiseerd kan worden. Nu de minister nog. Lees verder

 • Meerijden met een kantonnier in de Provincie Drenthe

  Gisteren stage gelopen bij de Provincie Drenthe. O.a. met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en Agnes Mulder gesproken over de Kazerne is Assen, problemen rondom migratie en de stikstof in Drenthe. Ook kennisgemaakt met gedeputeerde Nelleke Vedelaar over de financiële van de Provincie. Leukste moment van de dag was misschien wel: meerijden met de Kantonnier. Voor wie, net als ik, niet wist wat dat is: het is iemand die zich bezighoudt met het beheren en onderhouden van wegen, paden, bermen, rivieren en dijken. Heel belangrijk werk! Lees verder

 • Werkbezoek Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten (VBM) Hoogeveen

  Vandaag was ik samen met mijn collega Daniël Koerhuis op werkbezoek bij de Vereniging van Bergings- en Mobiliteitspecialisten (VBM). Het was een mooi werkbezoek waarin de veelzijdigheid van van bedrijfstak goed zichtbaar werd. We hebben onder andere gesproken met Henry de Jonge en Robert de Jong. Zij hebben de dagelijkse werkzaamheden van de ondernemers binnen de bergingsbranche toegelicht. Daarnaast was er de gelegenheid voor Daniël en mij om als opstapper mee te rijden naar een incident management melding. Lees verder

 • Op bezoek bij Groningen Airport Eelde

  Groningen Airport Eelde is een belangrijk vliegveld en daarmee een belangrijke schakel van infrastructuur in Noord-Nederland. De luchthaven is nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat zowel voor bedrijven als inwoners. Met de ruim 50 aanwezige VVD-leden uit Friesland, Groningen en Drenthe was er ook draagvlak en interesse zichtbaar voor de regionale luchthaven. De enthousiaste directeur van Groningen Airport Eelde, Meiltje De Groot, presenteerde de ambities van het vliegveld op het vlak van duurzame luchtvaart, waarbij waterstof een belangrijke rol gaat spelen. Ook benadrukte ze de maatschappelijke rol van de luchthaven voor Noord-Nederland. Met uitleg en een drone demonstratie, uitgevoerd door Egbert Swierts van Dronehub Noord-Nederland, kregen de deelnemers een beeld van de kansen rondom autonoom vliegen. Het gezelschap bezocht ook de KLM Flight Academie die zorgdraagt voor het opleiden van 60 KLM-piloten per jaar. Aan het eind van de ochtend is met een duurzame waterstofbus van Qbuzz, een rondje gereden op de start en landingsbaan langs de 63.000 zonnepanelen en is in de bus gesproken met bemanning van de UMCG Traumaheli. Lees verder

 • Facebook Live Sessie: De Waterschappen

  Vandaag heb ik deelgenomen aan een Facebook Live Sessie met als hoofdthema: De Waterschappen. De Waterschapsverkiezingen komen er weer aan en de VVD is momenteel op zoek naar kandidaten. Ik ben mijn politiek loopbaan begonnen bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta en ik heb vandaag gesproken met Hans Wijnen, dagelijks bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta, en met alle kijkers over het zijn van een waterschapsbestuurder, de uitdagingen van waterschappen en alle ervaringen. Lees verder

 • Op werkbezoek bij de Provincie Noord-Holland

  Vandaag was ik bezoek bij de Provincie Noord-Holland. Het was mooi programma, samengesteld door Petra Duivenvoorde, Marleen Nieuwenhuis en Sophie Verbroekken, waarin ik onder andere heb gesproken met verschillende gedeputeerden en de Commissaris van de Koning Arthur Van Dijk over de uitdagingen van de provincie en de relatie met de andere provincies, gemeenten en het Rijk. Daarnaast heb ik ook gesproken met ambtenaren die dicht bij de uitvoering staan. Hun oplossingsgerichtheid en bewonderingswaardig, ook al zijn de uitdagingen groot. Binnenkort ga ik zo'n zelfde bezoek brengen aan de Provincie Drenthe. In dit gedeelte van Nederland zullen de uitdagingen uiteraard anders zijn en daarom is het goed om ook hier op bezoek te gaan. Lees verder

 • De Samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

  De samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot een nieuwe gemeente “Voorne aan zee” vindt plaats op initiatief van de betrokken gemeenten. Een benadering van onderop, waarbij gemeenten zelf initiatieven nemen om een dergelijk proces te doorlopen juich ik en de VDD toe. En wat is er dan ook mooier dat ook inwoners actief betrokken zijn geweest bij het opstellen van een toekomstplan. Daarmee is er ook draagvlak ontstaan, wat een belangrijk criterium is vanuit het ministeriele beleidskader. De gemeenten werkten al aantal jaren op meerdere terreinen samen, ze hebben geen acuut bestuurskrachtproblematiek, maar wil af van de kwetsbaarheid voor de toekomst en ze zien kansen en voordelen om samen te werken. Lees verder

 • Werkbezoek NOS

  Vandaag heb ik samen met mijn persoonlijk medewerker de redactie van de NOS bezocht. Op uitnodiging van Wilma Borgman hebben wij een rondleiding gekregen en gesproken over verschillende onderwerpen omtrent mijn portefeuille, binnenlandse zaken. Het verkiezingsproces is uitvoering aan bod gekomen. Daarnaast heb ik ook met haar mijn ervaringen als Tweede Kamerlid gedeeld en besproken van mijn ambities met de portefeuille zijn. Het was een prettige kennismaking en mooi om te zien hoe de politieke verslaggeving in Nederland te werk gaat. Lees verder

 • Een sterke financiële positie voor gemeenten

  Afgelopen week heeft de Tweede Kamer gesproken over de financiële positie van decentrale overheden en het versterken van het lokale bestuur. Het was een mooi debat waarin ideeën uitgewisseld en zorgen geuit zijn. Ik heb onder andere aandacht gevraagd voor de onzekere financiële positie van decentrale overheden na 2025. De minister heeft toegezegd om met een contourennota te komen, waarin de hoofdrichting van een toekomstbestendige en stabiele financieringssystematiek wordt beschreven. om dit proces in goede banen te leiden heb ik gepleit voor een deskundige, gezaghebbende en onafhankelijke procesbegeleider, waardoor alle verschillende partijen kunnen werken aan een stabiele financiering voor na 2025. Lees verder

 • Werk aan de winkel

  Regelmatig krijg ik de vraag hoe het gaat als Liberale Drent in het Parlement. Ik geef graag een update. Met flink wat werkbezoeken, gesprekken, mediaoptredens en debatten achter de rug, voel ik me steeds beter ingeburgerd in de Tweede Kamer. Het bevalt me goed en ik vind het ontzettend eervol om landelijk volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ik besef me tegelijkertijd dat het geen erebaantje is. Er is écht werk aan de winkel. Direct na de kabinetsformatie was de portefeuilleverdeling definitief en kon ik aan de slag op mijn werkterrein. Eind januari heb ik mijn maidenspeech gegeven in de plenaire zaal. Een bijzonder moment, waarop ik veel mooie reacties heb ontvangen. Lees verder

 • 1400 zonnepanelen in Drenthe

  Vandaag heb ik samen met collega Tweede Kamerlid Hawre Rahimi en Europarlementariërs Jan Huitema en Caroline Nagtegaal-Van Doorn met een druk op de groene knop 1400 zonnepanelen onthuld. Bij Green Planet in Pesse naast de A28 staat dit mooie project: een groene bron van energie wat ingezet zal worden voor het maken van waterstof en het laden van auto's. Op naar een duurzame en energie onafhankelijke toekomst! Lees verder

 • We mogen weer stemmen!

  Vanaf vandaag mag er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen! De afgelopen weken heb ik in mijn provincie Drenthe met veel verschillende mensen gesproken over wat er beter kan in hun gemeente. Wat er beter kan is tijdens verkiezingen een belangrijk onderwerp, maar wat er goed gaat en zo moet blijven is voor mij net zo belangrijk. Ik heb mijn stem vandaag uitgebracht! De actualiteit geeft goed weer dat we dit democratisch recht moeten omarmen en trots mogen zijn dat we in dit land naar de stembus mogen. Morgen en overmorgen zijn de stembussen nog open, dus ga stemmen! Lees verder

 • Werkbezoek Regiodeal Zuid-Oost Drenthe

  © DOC33

  De Tweede Kamerleden Mark Strolenberg en Erik Haverkort kwamen naar Hoogeveen om een bezoek te brengen aan de Regiodeal Zuid Oost Drenthe. Wethouder Jan Zwiers van Gemeente Hoogeveen en Erik Bos van de Provincie Drenthe praatten de mannen bij over de mooie initiatieven. In het werkbezoek was er een prominente plek voor informatie over en een bezoek aan DOC33. Namens het bestuur van de Stichting DOC33 lichtte Gert Vos toe wat de doelen en de aanpak van DOC33 zijn. Tijdens het bezoek aan DOC33 vertelde bouwkundedocent Alco Otten (verbonden aan zowel Alfa-college Hoogeveen als DOC33) over de inrichtingsplannen van DOC33. Daarnaast kwamen uiteraard ook de zogenaamde coconwoningen en het Waterstof Tiny House aan de orde. Dit innovatieve Tiny House verhuist hoogstwaarschijnlijk binnenkort tijdelijk naar Den Haag en krijgt dan een plek voor de Tweede Kamer. De Kamerleden waren onder de indruk en beloofden de successen van de Regiodeal en DOC33 te zullen volgen. Lees verder

 • Dennis Wiersma op tour in Drenthe

  Vandaag bracht onze minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma een bezoek aan Drenthe. Het bezoek bestond uit een mooie tour door de provincie waarbij bezoeken werden afgelegd aan Hoogeveen, Meppel en Emmen. Lees verder