Nieuws

 • Facebook Live Sessie: De Waterschappen

  Vandaag heb ik deelgenomen aan een Facebook Live Sessie met als hoofdthema: De Waterschappen. De Waterschapsverkiezingen komen er weer aan en de VVD is momenteel op zoek naar kandidaten. Ik ben mijn politiek loopbaan begonnen bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta en ik heb vandaag gesproken met Hans Wijnen, dagelijks bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta, en met alle kijkers over het zijn van een waterschapsbestuurder, de uitdagingen van waterschappen en alle ervaringen. Lees verder

 • Op werkbezoek bij de Provincie Noord-Holland

  Vandaag was ik bezoek bij de Provincie Noord-Holland. Het was mooi programma, samengesteld door Petra Duivenvoorde, Marleen Nieuwenhuis en Sophie Verbroekken, waarin ik onder andere heb gesproken met verschillende gedeputeerden en de Commissaris van de Koning Arthur Van Dijk over de uitdagingen van de provincie en de relatie met de andere provincies, gemeenten en het Rijk. Daarnaast heb ik ook gesproken met ambtenaren die dicht bij de uitvoering staan. Hun oplossingsgerichtheid en bewonderingswaardig, ook al zijn de uitdagingen groot. Binnenkort ga ik zo'n zelfde bezoek brengen aan de Provincie Drenthe. In dit gedeelte van Nederland zullen de uitdagingen uiteraard anders zijn en daarom is het goed om ook hier op bezoek te gaan. Lees verder

 • De Samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

  De samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot een nieuwe gemeente “Voorne aan zee” vindt plaats op initiatief van de betrokken gemeenten. Een benadering van onderop, waarbij gemeenten zelf initiatieven nemen om een dergelijk proces te doorlopen juich ik en de VDD toe. En wat is er dan ook mooier dat ook inwoners actief betrokken zijn geweest bij het opstellen van een toekomstplan. Daarmee is er ook draagvlak ontstaan, wat een belangrijk criterium is vanuit het ministeriele beleidskader. De gemeenten werkten al aantal jaren op meerdere terreinen samen, ze hebben geen acuut bestuurskrachtproblematiek, maar wil af van de kwetsbaarheid voor de toekomst en ze zien kansen en voordelen om samen te werken. Lees verder

 • Werkbezoek NOS

  Vandaag heb ik samen met mijn persoonlijk medewerker de redactie van de NOS bezocht. Op uitnodiging van Wilma Borgman hebben wij een rondleiding gekregen en gesproken over verschillende onderwerpen omtrent mijn portefeuille, binnenlandse zaken. Het verkiezingsproces is uitvoering aan bod gekomen. Daarnaast heb ik ook met haar mijn ervaringen als Tweede Kamerlid gedeeld en besproken van mijn ambities met de portefeuille zijn. Het was een prettige kennismaking en mooi om te zien hoe de politieke verslaggeving in Nederland te werk gaat. Lees verder

 • Een sterke financiële positie voor gemeenten

  Afgelopen week heeft de Tweede Kamer gesproken over de financiële positie van decentrale overheden en het versterken van het lokale bestuur. Het was een mooi debat waarin ideeën uitgewisseld en zorgen geuit zijn. Ik heb onder andere aandacht gevraagd voor de onzekere financiële positie van decentrale overheden na 2025. De minister heeft toegezegd om met een contourennota te komen, waarin de hoofdrichting van een toekomstbestendige en stabiele financieringssystematiek wordt beschreven. om dit proces in goede banen te leiden heb ik gepleit voor een deskundige, gezaghebbende en onafhankelijke procesbegeleider, waardoor alle verschillende partijen kunnen werken aan een stabiele financiering voor na 2025. Lees verder

 • Werk aan de winkel

  Regelmatig krijg ik de vraag hoe het gaat als Liberale Drent in het Parlement. Ik geef graag een update. Met flink wat werkbezoeken, gesprekken, mediaoptredens en debatten achter de rug, voel ik me steeds beter ingeburgerd in de Tweede Kamer. Het bevalt me goed en ik vind het ontzettend eervol om landelijk volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ik besef me tegelijkertijd dat het geen erebaantje is. Er is écht werk aan de winkel. Direct na de kabinetsformatie was de portefeuilleverdeling definitief en kon ik aan de slag op mijn werkterrein. Eind januari heb ik mijn maidenspeech gegeven in de plenaire zaal. Een bijzonder moment, waarop ik veel mooie reacties heb ontvangen. Lees verder

 • 1400 zonnepanelen in Drenthe

  Vandaag heb ik samen met collega Tweede Kamerlid Hawre Rahimi en Europarlementariërs Jan Huitema en Caroline Nagtegaal-Van Doorn met een druk op de groene knop 1400 zonnepanelen onthuld. Bij Green Planet in Pesse naast de A28 staat dit mooie project: een groene bron van energie wat ingezet zal worden voor het maken van waterstof en het laden van auto's. Op naar een duurzame en energie onafhankelijke toekomst! Lees verder

 • We mogen weer stemmen!

  Vanaf vandaag mag er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen! De afgelopen weken heb ik in mijn provincie Drenthe met veel verschillende mensen gesproken over wat er beter kan in hun gemeente. Wat er beter kan is tijdens verkiezingen een belangrijk onderwerp, maar wat er goed gaat en zo moet blijven is voor mij net zo belangrijk. Ik heb mijn stem vandaag uitgebracht! De actualiteit geeft goed weer dat we dit democratisch recht moeten omarmen en trots mogen zijn dat we in dit land naar de stembus mogen. Morgen en overmorgen zijn de stembussen nog open, dus ga stemmen! Lees verder

 • Werkbezoek Regiodeal Zuid-Oost Drenthe

  © DOC33

  De Tweede Kamerleden Mark Strolenberg en Erik Haverkort kwamen naar Hoogeveen om een bezoek te brengen aan de Regiodeal Zuid Oost Drenthe. Wethouder Jan Zwiers van Gemeente Hoogeveen en Erik Bos van de Provincie Drenthe praatten de mannen bij over de mooie initiatieven. In het werkbezoek was er een prominente plek voor informatie over en een bezoek aan DOC33. Namens het bestuur van de Stichting DOC33 lichtte Gert Vos toe wat de doelen en de aanpak van DOC33 zijn. Tijdens het bezoek aan DOC33 vertelde bouwkundedocent Alco Otten (verbonden aan zowel Alfa-college Hoogeveen als DOC33) over de inrichtingsplannen van DOC33. Daarnaast kwamen uiteraard ook de zogenaamde coconwoningen en het Waterstof Tiny House aan de orde. Dit innovatieve Tiny House verhuist hoogstwaarschijnlijk binnenkort tijdelijk naar Den Haag en krijgt dan een plek voor de Tweede Kamer. De Kamerleden waren onder de indruk en beloofden de successen van de Regiodeal en DOC33 te zullen volgen. Lees verder

 • Dennis Wiersma op tour in Drenthe

  Vandaag bracht onze minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma een bezoek aan Drenthe. Het bezoek bestond uit een mooie tour door de provincie waarbij bezoeken werden afgelegd aan Hoogeveen, Meppel en Emmen. Lees verder

 • Werkbezoek BIGA in Zeist

  Vandaag heb ik samen met mijn collega's Daan de Kort en Harry Bevers het sociale werkbedrijf in Zeist bezocht. Het was een mooi werkbezoek waarbij gesproken is over het sociaal domein, arbeidsparticipatie, jeugdzorg en gemeentefinanciën. Naast een goed gesprek met diverse wethouders uit middelgrote gemeenten (M50) en ervaringsdeskundigen uit de jeugdzorg, hebben we een rondleiding gekregen door de werkplaats (BIGA). Het is ontzettend tof om te zien hoe bevlogen iedereen is en de mogelijkheden van iedereen weet te benadrukken, Lees verder

 • Werkbezoek kazerne Assen

  Twee weken geleden werd bekend dat de Drentse kazerne in #Assen wellicht in 2027 de deuren moet sluiten. Het beheer van de gebouwen en het terrein wordt de duur. De afgelopen weken heb ik veel met de provinciale en lokale collega’s gesproken en ik ben blij dat ik vandaag, na al die telefonische gesprekken, met mijn collega Peter Valstar - die woordvoerder #Defensie is namens de Tweede Kamerfractie van de #VVD - een bezoek heb kunnen brengen aan de kazerne in Assen. Lees verder

 • Mijn Maidenspeech

  De kop is eraf. Vorige week dinsdag heb ik mijn maidenspeech gehouden. Het is een eer om namens de VVD woordvoerder Binnenlandse Zaken te zijn. In mijn maidenspeech heb ik aangegeven dat het van groot belang is om goed naar elkaar te luisteren, problemen toe te geven en deze constructief aan te pakken. In Nederland staan we voor grote uitdagingen, om samen met Gemeenten, Provincies, Waterschappen en het Rijk aan te pakken. En ik geloof dat we met elkaar Nederland een stukje beter kunnen maken! Lees verder

 • De agrarische innovaties van Midden-Drenthe en De Wolden

  Als Drents Kamerlid in Den Haag vind ik het belangrijk om sterk verbonden te blijven met Drenthe. Als echte Drent weet ik hoe innovatief deze provincie kan zijn en die indrukken en ervaringen neem ik met veel plezier mee naar de Tweede Kamer. In het kader daarvan ben ik afgelopen maandag met mijn collega Thom van Campen, die het woort voert namens de VVD voor Landbouw, op werkbezoek geweest naar de gemeenten Midden-Drenthe en De Wolden. Lees verder

 • In Zeeland dreigt een groot tekort aan schouwartsen

  Zeeland wil niets liever dan het tekort aan forensisch artsen een halt toeroepen. Maar de vakmensen van nu vergrijzen en studenten geneeskunde kiezen voor een andere specialisatie. Lees verder

 • Tweede-Kamerlid Strolenberg en burgemeester Loohuis bedanken ondernemers in het kader van 'De Dag van de Ondernemer'

  © Kim Stellingwerf

  Mark Strolenberg heeft vrijdag in het kader van 'De Dag van de Ondernemer' een bezoek gebracht aan ondernemers in zijn woonplaats Hoogeveen. De ondernemers in en rondom de Hoofdstraat werden getrakteerd op chocolade van bakkerij Plaizier om deze sector in deze lastige tijden een blijk van waardering te geven. Het lokale netwerk wat werd vertegenwoordigd door Roelof Bisschop, Erica Blenkers, Roy Strijker, Ronald Klok en Mark Strolenberg (ook namens de VVD-fractie in de Tweede Kamer) spraken hun waardering uit voor het ondernemerschap wat zij de afgelopen tijd getoond hebben. Lees verder

 • VVD vraagt Knops opnieuw om cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten

  De VVD heeft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken opnieuw gevraagd om een cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten op te stellen. Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gevraagd om een 'cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten op te stellen waarin staat wat er moet worden gedaan bij ransomware, ddos-aanvallen en andere ontwrichtende cyberaanvallen. Lees verder

 • Europa kondigt nieuwe (onbemand)luchtruimklasse aan, Nederland moet in actie komen

  Op Groningen Airport Eelde (GAE) wordt al enige tijd getest met drones. Deze tests worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting DroneHub GAE en ondersteund door de drie Noordelijke provincies. Onlangs heeft Europa wereldkundig gemaakt dat er overeenstemming is bereikt tussen de lidstaten over het inrichten van een nieuwe luchtruimklasse speciaal ingericht voor drone-vluchten over grotere afstanden. Lees verder

 • Mark bij EditieNL

  Op 17 maart mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de media zien we vaak de landelijke kopstukken, maar er zijn ook een hoop minder bekende kandidaten die de stem van hun regio willen laten klinken in Den Haag. Lees verder

 • Mark Strolenberg bij Arjen Lubach als de Digitale Kandidaat Kamerlid

  De DRENTSE VVD kandidaat Mark Strolenberg uit Hoogeveen (nr 38) kwam tot zijn verbazing ter sprake bij de uitzending van Zondag met Lubach toen deze de digitale kennis van de kandidaat kamerleden ter sprake bracht. Lees verder