Motie ter bevordering en verhoging van aanwezigheid van RI&E’s op de werkvloeren

Afgelopen dinsdag had ik een debat in de Tweede Kamer over gezond & veilig werken. Dit is een belangrijk onderwerp voor zowel werknemers als werkgevers. Mede vanwege de arbeidskrapte wordt het steeds belangrijker om preventief beleid te voeren, om zo werknemers gezond te houden en uitval te voorkomen. ‘Ongezond werk’ kost Nederland jaarlijks tien miljard euro. Risico's van ongezond en onveilig werken moeten meer prioriteit krijgen. Het moet makkelijker gemaakt worden om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en er moet meer aandacht voor komen dat bedrijven dit maken. Daarom heb ik een motie ingediend om de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierin aan te moedigen. De motie staat in de bijlage.