Motie voor tussenregeling sportduikers: aangenomen!


Goed nieuws! Kamerbreed steun voor de vrijwillige (sport)duikers, die graag willen zoeken naar vermiste personen en dit nu door de regelgeving niet doen. Mijn vorige week ingediende motie is aangenomen, de minister moet aan ‘t werk om te komen tot een regeling.