Middelgrote gemeenten in Nieuwspoort

Middelgrote gemeenten (30.000-80.000 inwoners) die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, zijn georganiseerd in de M50. Bij Nieuwspoort onder de noemer ‘Laat ons niet in de st(r)eek’ vragen ze met streekgerechten aandacht voor de (financiële) positie van de middelgrote gemeenten. Gemeenten en provincies hebben behoefte aan meerjarige financiële zekerheid. Nieuwe kabinet moet goede meerjarige afspraken gaan maken tussen het Rijk en medeoverheden.