Motie om RI&E's te bevorderen op de werkvloer: aangenomen!


Dagelijks overlijden 11 mensen in Nederland als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden. Dat mogen we niet accepteren. Een dalende trend is gelukkig wel zichtbaar, mede doordat er steeds meer aandacht is voor gezond & veilig werken. Maar lang niet alle organisaties in Nederland zijn hiermee actief bezig. Het in beeld brengen van risico’s en wat een bedrijf daaraan kan doen om dit tegen te gaan, is cruciaal. Vijftig procent van de bedrijven beschikt over een ‘Risico-Inventarisatie & Evaluatie’, (RI&E) dit percentage moet omhoog! Dinsdag is mijn motie aangenomen - met brede meerderheid - om RI&E’s te bevorderen en het aantal RI&E's te verhogen op de werkvloer.