Interview Werk aan Uitvoering: Als onze wetten en regels te exotisch zijn, heeft niemand daar iets aan.

De overheid is er voor de mensen. Instanties die wetten en regels uitvoeren moeten dienstbaar zijn. 


De politiek heeft daarom de taak om er voor te zorgen dat deze uitvoeringsinstanties goed hun werk kunnen doen, en niet vastlopen in tegenstrijdige of nodeloos ingewikkelde regels. Op die manier helpen we niet alleen de inwoners, maar voorkomen we ook dat er vervreemding ontstaat met overheid en politiek. Het is goed dat hier steeds meer aandacht voor is, zoals onlangs op de Dag van de Publiek Dienstverlening. 


We moeten blijven investeren in de relatie tussen inwoner en politiek! 


Lees hier het interview dat ik onlangs gaf. Kamerlid Mark Strolenberg: "Als onze wetten en regels te exotisch zijn, heeft niemand daar iets aan."

https://www.werkaanuitvoering.nl/magazines/dag-van-de-publieke-dienstverlening-2023/interview-mark-strolenberg