Schriftelijke vragen: de voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel


De afgelopen 25 jaar is er gewerkt aan strikte asbest-wetgeving, daardoor heeft Nederland zelfs wereldwijd een koploperspositie verworven. Er is wel discussie rondom de vraag of er niet 'te strikte' en 'te complexe' regels zijn. Nederland is misschien wel doorgeslagen in de huidige wet- en regelgeving. Aandacht voor alle risico‚Äôs is goed, iedereen moet namelijk veilig met asbest omgaan, maar in een onderzoek 'Inzichten in de omgang met risico van asbest' wordt ook het 'risico-regel-reflex' genoemd. Nederlandse bestuurders en politici hebben vaak last van deze 'risico-regel-reflex', waarbij zij neigen om  na elk incident, regels te stellen en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Achteraf blijkt de aaneenschakeling soms moeilijk uitvoerbaar, matig effectief en bovenal duur. Vanuit de VVD heb ik daarom gepleit voor een meer risicogerichte aanpak, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt dat over. Vanaf 1 april 2024 zal er mogelijk een nieuw asbestcertificieringsstelsel van kracht zijn. 

 

Er bestaan veel verschillende soorten asbest, en veel verschillende omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat wanneer de risico groot is, iedereen beter beschermd wordt tegen de blootstelling aan asbestvezels, maar dat er ook minder strikte regels worden gehanteerd als het risico laag is. Er ligt een grote en kostbare asbest saneringsopgave in Nederland. Het is daarbij ook belangrijk dat erg risicovolle situaties die gepaard gaan met hoge blootstellingen door asbestverwijderingsbedrijven met een certificaatplicht wordt uitgevoerd, maar dat voor de minder risicovolle asbesttoepassingen ook andere (niet-gecertificeerde) bedrijven dit kunnen uitvoeren. 

 

Omdat er binnenkort op een andere manier gewerkt gaat worden, is het belangrijk om vinger aan de pols te houden en goed te kijken naar de evaluatie en monitoring van het asbeststelsel. Om daarvoor te zorgen heb ik demissionair Minister en vice-premier Karien van Gennip vragen gesteld. Lees hier de vragen: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z16406&did=2023D39964