Hervatting begroting 2024 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Gisteren en vandaag debat over de begroting (108 miljard in 2024) van ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Actuele thema’s zijn bestaanszekerheid, arbeidsmarktbeleid en arbeidsmigratie. Verder gaat het ministerie ook over vrij verkeer van werknemers, uitkeringen, re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop. Ook in 2024 moet iedereen de kans krijgen om mee te doen en ook zichzelf te ontwikkelen. Iedereen heeft daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Als het tegenzit zorgt de overheid voor een vangnet en als je met pensioen gaat voor een inkomen.