Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Samen geschreven met 25.000 VVD-leden. Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd.

Economie en overheid
Een sterke overheid die soms ingrijpt in de economie. Lagere lasten. Uit de crisis door economische groei in plaats van bezuinigingen.
 
Werk en zekerheid
Een goed vangnet voor iedereen, inclusief zzp’ers. Steun voor werkenden. Werken en ondernemen aantrekkelijker maken, hoger minimumloon.

Onderwijs en vrijheid
Goed onderwijs als norm. Kinderen beginnen eerder met leren en gaan eerder naar school.

Volksgezondheid en zorg
Doorgeschoten marktwerking en bureaucratie rechtzetten. Zorg betaalbaar houden, eigen risico bevriezen. Vaccineren tot norm maken.

Internationale politiek
Versterking van onze krijgsmacht. Een sterker Europa tegenover China en andere machtsblokken. Voorwaarden aan ontvangers van ontwikkelingshulp.

Migratie en integratie
Europese buitengrenzen bewaken, migranten naar veilige landen buiten de EU sturen. Strafbaar stellen van illegaliteit. Minder vrijblijvendheid bij integratie.

Veiligheid
Drugscriminelen harder en creatiever aanpakken. Vrijheden van jihadisten en haatpredikers beperken. Minimumstraffen voor georganiseerde misdaad en terroristen.