Veilig werken in chemische industrie

Kennisgemaakt met de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland. Gesprek ging over gezond en veilig werken maar ook hoe VNCI werkt aan het verduurzamen van de industrie. Goed om te horen dat veilig, efficiënt en innovatief bijdragen aan een duurzame en welvarende samenleving een belangrijke speerpunt voor leden is. Omdat er voor werknemers in de chemische industrie vele risico’s zijn, is aandacht voor arbeidsomstandigheden van groot belang.