Tweede Kamerverkiezingen November 2023

De afgelopen 20 jaar heeft mijn leven in het teken gestaan van volksvertegenwoordiging bij drie verschillende overheidslagen (Waterschap/Gemeente/Rijk). De laatste twee jaar in wat ik de eredivisie van de politiek noem: de Tweede Kamer. Het is een voorrecht om Tweede Kamerlid te zijn. Het is eervol en interessant. Maar ook intensief en in een grimmig politiek klimaat.

De huidige politieke ontwikkelingen hebben in mij het proces van reflectie en vooruitkijken versneld. Is dit de omgeving waar ik ook de komende jaren de meeste toegevoegde waarde kan leveren voor mijn kiezers, mijn regio en mijn partij?

De afgelopen jaren waren turbulent en kenden veel mooie momenten. Ik kijk terug op goede debatten, waardevolle ontmoetingen, een recordaantal (grond)wetswijzigingen die ik als woordvoerder Binnenlandse Zaken heb mogen behandelen. Ook kijk ik terug op het realiseren van mooie resultaten voor Drenthe, die bijvoorbeeld zorgen voor behoud van Rijksbanen en verbetering van de infrastructuur!  

Ik heb me altijd ingezet om het vertrouwen in de politiek te herstellen door mensen met elkaar te verbinden. Dagelijks in mijn werk, maar zeker ook een aantal keren op de jaarlijkse Dag van de Publieke Dienstverlening. Een belangrijke dag waar inwoners/bedrijven, beleidsmakers, politici en uitvoeringsorganisaties met elkaar in gesprek gaan. Ik vind het belangrijk dat politici niet alleen de inhoud begrijpen, maar ook de gevolgen van politieke besluiten goed overzien. Dienstverlening van de overheid is niet altijd gebaat bij (soms betuttelende) regels, extra bepalingen/uitzonderingen en massa’s moties vanuit de politiek.

En toch, als ik de balans opmaak, is de conclusie voor mij helder: ik heb besloten me niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode van 4 jaar. Met verkiezingen half november in aantocht, wil ik dan ook alvast mijn vertrek uit Den Haag aankondigen.  

Rest mij om mijn kiezers en volgers te danken voor het vertrouwen. Voor hen heb ik me de afgelopen jaren met genoegen en volle energie ingezet. En dat blijf ik zeker ook in deze rol doen tot aan de nieuwe verkiezingen. En daarna? Daarna vind ik zonder twijfel een vorm waarin ik me kan blijven inzetten om de verbinding tussen mensen onderling en tussen politiek en inwoners te blijven maken. En om mijn regio maatschappelijk van dienst te blijven zijn.