Overheidswebsites en apps worden toegankelijker

Onder de noemer ‘geen woorden maar daden’ kan ik een succesje boeken. Samen met collega Daan de Kort heb ik vorig jaar een motie ingediend, die moet zorgen dat overheidswebsites en apps gaan voldoen aan toegankelijkheidseisen.

Bijna 4,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met het begrijpen van digitale dienstverlening en het aantal mensen met een ouderdom gerelateerde beperking groeit. Omdat steeds er steeds meer digitale dienstverlening komt, is het belangrijk dat alle overheidsorganisatie toegankelijkheidseisen naleven. Dit is al sinds 2018 wettelijk verplicht, maar websites en apps worden nog steeds verkeerd gebouwd. Hierdoor ontstaan later vaak kostbare en tijdrovende herstelwerkzaamheden op het gebied van digitale toegankelijkheid. 

Naar aanleiding van de ingediende motie is het aanbestedingsbeleid aangepast. Er is nu in opgenomen dat bij het ontwikkelen van websites en apps in de ontwikkelfase al rekening te houden met de eisen voor digitale toegankelijkheid. 

Lees meer hierover op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/inkopers-it-overheid-krijgen-lijst-toegankelijkheidseisen-mee