MKB ontzien van regeldruk

Vandaag Kamerdebat over het voorstel van GroenLinks om verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen voor elk bedrijf. Ik wil dat het MKB wordt ontzien. Zo voorkomen we meer regels en hogere lasten voor kleine ondernemers.

Lees het amendement in de bijlage hieronder.