Kamervragen pilots drones UMC Groningen-Waddeneilanden

Drones zijn belangrijk voor de toekomst van goederenvervoer. Nederland moet ervaring opdoen en wetgeving maken. Daarom is het goed dat een pilot is gestart bij ziekenhuis Isala. Daar vliegen medische drones tussen de vestigingen in Meppel en Zwolle. Om bloed te laten onderzoeken in een andere vestiging moet het eerst 45 minuten over de weg. Door het gebruik van drones kan deze tijd worden gehalveerd. De pilot onderzoekt wat voor winst er kan worden behaald met drones. 

Samen met luchtvaartwoorvoerder Daniel Koerhuis heb ik Kamervragen gesteld om ook pilots te starten voor UMC Groningen en de Waddeneilanden. Hieronder zijn de vragen te lezen:

Schriftelijke vragen van de leden Koerhuis en Strolenberg (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat dagelijkse dronevluchten tussen ziekenhuizen Meppel en Zwolle een stap dichterbij zijn.

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Dagelijkse dronevluchten tussen ziekenhuizen Meppel en Zwolle stap dichterbij’?*

Vraag 2

Wat is uw reactie op dit bericht?

Vraag 3

Wat is de stand van zaken van de Europese wet- en regelgeving en de implementatie in Nederland om drones in te zetten voor goederenvervoer? In hoeverre anticipeert de Nederlandse wet- en regelgeving al op de Europese wet- en regelgeving?

Vraag 4

Kent u het initiatief van de drie noordelijk provincies om drones in te zetten voor het vervoer van organen tussen luchthaven Eelde en universitair ziekenhuis Groningen?

Vraag 5

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Luchtverkeersleiding Nederland en tevens pilots toe te staan om drones in te zetten voor het vervoer van organen tussen luchthaven Eelde en universitair ziekenhuis Groningen?

Vraag 6

Kent u tevens het initiatief van de drie noordelijk provincies om drones in te zetten voor het vervoer van medicijnen naar de Waddeneilanden?

Vraag 7

Klopt het dat het Besluit Beperkingen Burgerluchtverkeer Waddenzee op dit moment beperkingen oplegt om drones in te zetten naar de Waddeneilanden?

Vraag 8

Klopt het dat u het Besluit Beperkingen Burgerluchtverkeer Waddenzee op dit moment wijzigt? Wanneer verwacht u dat u deze wijziging naar de Kamer kan sturen?

Vraag 9

Hoe kijkt u er tegenaan om de beperkingen uit het Besluit Beperkingen Burgerluchtverkeer Waddenzee weg te nemen om drones in te zetten naar de Waddeneilanden?

Vraag 10

Bent u het met de VVD eens dat de Waddeneilanden goede pilots kunnen zijn om drones in te zetten voor het vervoer van medicijnen omdat de Waddeneilanden niet over het land te zijn bereiken en boven de Waddenzee geen overlast voor bewoners zal zijn?

Vraag 11

Klopt het dat het luchtruim tot 450 meter hoogte boven de Waddenzee beperkingen heeft voor vliegtuigen? 

Vraag 12

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Luchtverkeersleiding Nederland en tevens pilots toe te staan om drones tot 450 meter hoogte in te zetten voor het vervoer van medicijnen naar de Waddeneilanden?

*https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15355703/dagelijkse-dronevluchten-tussen-ziekenhuizen-meppel-en-zwolle-stap-dichterbij