Vragen gesteld over verbeteren omstandigheden bagagemedewerkers Schiphol

Arbeidsinspectie stelt dat bagagemedewerkers op Schiphol zwaar werk moeten verrichten. Aandacht is er nu en moet er blijven! Verbeterde omstandigheden/acties (robotiseren van bagage kelder/til hulpmiddelen) moet prioriteit krijgen. Dat zijn we de mensen verschuldigd die op hun knieën en soms liggend op hun rug in het ruim koffers laden en lossen. Daarom heb ik met VVD collega Daniel Koerhuis vragen gesteld aan de Ministers van Sociale Zaken & Infrastructuur en Waterstaat.

                                                                                                                                     


Vragen van de leden Koerhuis en Strolenberg (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken over het bericht dat honderden bagagemedewerkers zich melden voor een claimzaak tegen Schiphol en dat ook de Arbeidsinspectie ingrijpt.

 

Vraag 1

Kent u het bericht dat honderden bagagemedewerkers zich melden voor een claimzaak tegen Schiphol en dat ook de Arbeidsinspectie ingrijpt? 1)

 

Vraag 2

Klopt het de Arbeidsinspectie constateert dat het bagagewerk veel te zwaar is en dat de bagagebedrijven de Arbowet overtreden?

 

Vraag 3

Klopt het dat de Arbeidsinspectie de voorlopige eis heeft gedaan dat Schiphol de bagagekelder binnen twee jaar automatiseert? Wanneer gaat de Arbeidsinspectie de definitieve eis doen?

 

Vraag 4

Klopt het dat Schiphol pas in 2026 de bagagekelder wil automatiseren?

 

Vraag 5

Wat zijn de bedrijfseconomische redenen van Schiphol om de bagagekelder eerder of later te automatiseren?

 

Vraag 6

Bent u bereid om Schiphol te vragen de bagagekelder eerder te automatiseren?

 

Vraag 7

Klopt het dat Schiphol pas in mei dit jaar een pilot voor de nieuwe automatische tilhulpen start?

 

Vraag 8

Bent u bereid om Schiphol te vragen de nieuwe automatische tilhulpen eerder in te voeren?

 

Vraag 9

Laat Schiphol medewerkerstevredenheidsonderzoeken onder bagagemedewerkers uitvoeren?  Zo nee, bent u bereid om Schiphol te vragen dit te doen? Zo ja, bent u bereid om Schiphol te vragen de uitkomsten van deze onderzoeken mee te wegen in het aanbestedingsbeleid voor bagagebedrijven?

 

Vraag 10

Bent u bereid om voor het volgende commissiedebat luchtvaart een internationale vergelijking naar de Kamer te sturen voor de bagage-afhandeling op Schiphol ten opzichte van Parijs-Charles de Gaulle en Frankfurt?

 

Vraag 11

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

 

1) https://nos.nl/collectie/13911/artikel/2463683-honderden-bagagesjouwers-melden-zich-voor-claimzaak-schiphol-ook-inspectie-grijpt-in