Interview voor PWS

Twee Zeeuwse leerlingen uit 5 havo kwamen vandaag langs voor een interview voor hun profielwerkstuk over de vergrijzing. Leuk om te helpen en ze een kijkje in de Tweede Kamer te geven.