Werkbezoek Adviescollege Toetsing Regeldruk

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door te veel regels houden ondernemers hier minder tijd voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. Gisteren werkbezoek gebracht aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), een onafhankelijk adviescollege dat adviseert over regeldrukgevolgen van voorgenomen wetgeving.