Motie aangenomen over het afwijzen van transnationale lijsten

Vorige week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de EU-kiesakte. Er werd onder andere gesproken over het invoeren van transnationale lijsten, die ervoor zorgen dat Nederlanders bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook op kandidaten uit andere EU-lidstaten kunnen stemmen. Tijdens mijn inbreng heb ik aangegeven dat de VVD een sterke en stabiele democratie in Europa belangrijk vindt, maar dat wij geen voorstander zijn van transnationale lijsten. Naar mijn mening komt de democratie niet dichterbij de Nederlander te staan op het moment dat wij ook op andere Europeanen kunnen stemmen.

Daarnaast staat voor mij voorop dat wij als Nederland tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement onze Nederlandse vertegenwoordiging kiezen voor dit parlement. de Europese Unie is wat mij betreft geen federaal Europa en ik ben daarom blij dat mijn motie is aangenomen, waarin ik de minister verzoek bij de onderhandelingen over het de Europese Kiesakte het standpunt in te brengen dat Nederland transnationale kieslijsten afwijst.