Facebook Live Sessie: De Waterschappen

Vandaag heb ik deelgenomen aan een Facebook Live Sessie met als hoofdthema: De Waterschappen. De Waterschapsverkiezingen komen er weer aan en de VVD is momenteel op zoek naar kandidaten. Ik ben mijn politiek loopbaan begonnen bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta en ik heb vandaag gesproken met Hans Wijnen, dagelijks bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta, en met alle kijkers over het zijn van een waterschapsbestuurder, de uitdagingen van waterschappen en alle ervaringen. 

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta beheert meer dan 7000 kanalen, sloten en rivieren, 1005 dijken, 16 rioolwaterzuiveringen. Hebben ze 346 gemalen en 1973 stuwen. in dit gebied wonen ongeveer 580.000 mensen en het is de taak van het Waterschap dat iedereen veilig kan wonen en werken. Dat de stad en de natuur beschikt over schoon water. De Waterschappen staan voor grote uitdagingen, want de stand en kwaliteit van ons water vormt een bedreiging voor schoon water en een veilige leefomgeving. Het verleden heeft laten zien dat wij Nederlanders in staat zijn om water op zo'n innovatieve manier te managen dat risico's omgezet worden in kansen. De Deltawerken, Afsluitdijk en het programma Ruimte voor de Rivier zijn hier mooie voorbeelden van. Met deze verantwoordelijkheid gaan waterschapsbestuurders aan de slag, om Nederland veilig en leefbaar te houden. 

Ik ben van mening dat Waterschappen zich moeten focussen op datgene waarvoor ze zijn opgericht: zorgen dat iedereen droge voeten heeft en dat boeren, bedrijven en huishoudens toegang hebben tot voldoende en schoon water. Ik zie ook dat Waterschappen politieker zijn geworden, maar de focus moet puur op de kerntaken liggen, want daarmee houden we de waterschapsbelasting laag. 

Ik wil alle deelnemers en Hans Wijnen bedanken voor een mooie en informatieve sessie. De hele sessie is te vinden via deze link en voor vragen over de waterschappen en de verkiezingen die volgend jaar zullen plaatsvinden ben ik altijd bereid om vragen te beantwoorden.