De Samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot een nieuwe gemeente “Voorne aan zee” vindt plaats op initiatief van de betrokken gemeenten. Een benadering van onderop, waarbij gemeenten zelf initiatieven nemen om een dergelijk proces te doorlopen juich ik en de VDD toe. En wat is er dan ook mooier dat ook inwoners actief betrokken zijn geweest bij het opstellen van een toekomstplan. Daarmee is er ook draagvlak ontstaan, wat een belangrijk criterium is vanuit het ministeriele beleidskader. De gemeenten werkten al aantal jaren op meerdere terreinen samen, ze hebben geen acuut bestuurskrachtproblematiek, maar wil af van de kwetsbaarheid voor de toekomst en ze zien kansen en voordelen om samen te werken.

Een herindeling vanaf onderop geïnitieerd is goed, maar dat wil niet zeggen dat aandacht voor bijvoorbeeld de financiële situatie voor de beoogd nieuwe gemeente niet nodig is. Ik heb de minister daarom gevraagd hoe de financiële situatie van Voorne aan Zee stabiel blijft na de herverdeling van het gemeentefonds na 1 januari 2023. 

Of het nu gaat om een gemeentelijke herindeling of een ambtelijke fusie, mooi is het dat Nederlandse gemeenten zelf hun eigen vorm kunnen kiezen. Duidelijk vanuit het besef dat samenvoeging misschien wel kan zorgen voor een krachtige, efficiënte, kwalitatievere gemeenten. Wat zeker met krapte op de arbeidsmarkt en groter en complexer wordende takenpakket bij gemeenten steeds belangrijker wordt.

Ik wil dan ook graag mijn steun uitspreken voor deze samenvoeging namens de VVD en de drie gemeentebesturen ook complimenteren hoe ze dit tot dit eindstadium hebben gebracht. En uiteraard wens ik de nieuwe gemeenteraad alvast (die in november zal moeten worden gekozen), succes toe in Voorne aan zee. 

 

Zet cookies aan om de video te tonen.