Een sterke financiële positie voor gemeenten

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer gesproken over financiële positie van decentrale overheden en het versterken van het lokale bestuur. Het was een mooi debat waarin ideeën uitgewisseld en zorgen geuit zijn. Ik heb onder andere aandacht gevraagd voor de onzekere financiële positie van decentrale overheden na 2025. De minister heeft toegezegd om met een contourennota te komen, waarin de hoofdrichting van een toekomstbestendige en stabiele financieringssystematiek wordt beschreven. om dit proces in goede banen te leiden heb ik gepleit voor een deskundige, gezaghebbende en onafhankelijke procesbegeleider, waardoor alle verschillende partijen kunnen werken aan een stabiele financiering voor na 2025. 


Binnenlands Bestuur heeft een mooi artikel geschreven over het debat. Lees het hele artikel hier