Werk aan de winkel

Werk aan de winkel


Regelmatig krijg ik de vraag hoe het gaat als Liberale Drent in het Parlement. Ik geef graag een update. Met flink wat werkbezoeken, gesprekken, mediaoptredens en debatten achter de rug, voel ik me steeds beter ingeburgerd in de Tweede Kamer. Het bevalt me goed en ik vind het ontzettend eervol om landelijk volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ik besef me tegelijkertijd dat het geen erebaantje is. Er is écht werk aan de winkel. Direct na de kabinetsformatie was de portefeuilleverdeling definitief en kon ik aan de slag op mijn werkterrein. Eind januari heb ik mijn maidenspeech gegeven in de plenaire zaal. Een bijzonder moment, waarop ik veel mooie reacties heb ontvangen. De maidenspeech is terug te kijken via: https://youtu.be/c-tFE9ifnWE.  

Als woordvoerder voor Binnenlandse Zaken, heb ik een portefeuille met uiteenlopende onderwerpen. Het gaat bijvoorbeeld over taakuitvoering en financiën van medeoverheden, de democratische rechtsstaat en slagvaardig landelijk/decentraal bestuur. Afgelopen week was indrukwekkend voor mij met een toespraak van de Oekraïense president Zelenski, een reeks van vijf debatten over grondwetswijzigingen. Die zorgen voor een moderniseringsslag van de Grondwet die sinds 1983 niet meer is voorgekomen. Neem bijvoorbeeld het verouderde artikel over het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. Nu is geregeld dat ook digitale communicatie zoals WhatsApp en e-mail onder het 'briefgeheim' vallen. 

Voor en achter de schermen probeer ik een rol te spelen bij Drentse thema's/dossiers. Daarvoor haal ik graag VVD-kamerleden en bewindspersonen naar Drenthe. En ik heb intensief contact met de Drentse VVD-leden en -bestuurders. Dat is waardevol! Het ging daarbij de afgelopen tijd over de Johan Willem Friso kazerne in Assen, effecten van het coalitieakkoord op Drenthe, overlast door wolven, gemeenteraadsverkiezingen, kinderhartchirurgie bij UMCG Groningen, stikstofuitdagingen voor agrarische ondernemers, herijking van gemeentefonds, de woningbouwopgave en vliegveld Eelde. 

Dit weekend ben ik veel aan het bellen en appen over de stikstofplannen die het Kabinet afgelopen vrijdag heeft gepresenteerd. Ook in Drenthe zijn er veel vragen over. Er ligt een stevige uitdaging, dat is voor iedereen duidelijk. Toch blijven we als VVD-fractie kritisch op de kabinetsplannen. Signalen vanuit de regio zijn hierbij heel belangrijk. Collega-Kamerlid Thom van Campen ontvangt als woordvoerder landbouw, natuur en stikstofproblematiek graag inhoudelijke reacties op de hoofdlijnenbrief en gaat vanavond om 20:00 uur in gepsrek met VVD-leden. Morgen is er dan een hoofdlijnendebat over hoe de stikstofuitstoot sneller teruggedrongen moet worden. Zaterdag 23 april houden minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink en stikstofwoordvoerder Thom van Campen een interactieve digitale sessie voor VVD-leden over dit onderwerp. 


Ik stel op prijs dat je mij scherp houdt. Laat me dan ook weten als ik ergens een rol in kan spelen of als er vragen zijn. Mijn e-mailadres is: m.strolenberg@tweedekamer.nl


Tot de volgende update!Zet cookies aan om de video te tonen.