Werkbezoek kazerne Assen

Twee weken geleden werd bekend dat de Drentse kazerne in #Assen wellicht in 2027 de deuren moet sluiten. Het beheer van de gebouwen en het terrein wordt de duur. De afgelopen weken heb ik veel met de provinciale en lokale collega’s gesproken en ik ben blij dat ik vandaag, na al die telefonische gesprekken, met mijn collega Peter Valstar - die woordvoerder #Defensie is namens de Tweede Kamerfractie van de #VVD - een bezoek heb kunnen brengen aan de kazerne in Assen. 

Ik deel de zorgen dat de regio bij een sluiting van de kazerne veel werkgelegenheid gaat verliezen, want je kunt niet zomaar de werkgelegenheid wegtrekken of overhevelen naar een andere locatie. Voor de arbeidsplaatsen van de kazerne in Assen overweegt de Staatssecretaris Van der Maat deze te verplaatsen naar Havelte. De VVD is van mening dat een verplaatsing binnen de provincie niet vanzelfsprekend de juiste oplossing is. Mocht de kazerne in Assen toch sluiten, dat moet wat de VVD betreft evenveel werkgelegenheid voor terugkomen. Ik heb daarom aangegeven dat het belangrijk is om oog te hebben voor de regionale aspecten van het coalitieakkoord. 

Ik wil de kazerne Assen bedanken voor het warme ontvangst en ik ga mijn best doen om alle geluiden in Den Haag onder de aandacht te brengen om zo het Drentse belang gehoor te geven