VVD vraagt Knops opnieuw om cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten

De VVD heeft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken opnieuw gevraagd om een cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten op te stellen. Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gevraagd om een 'cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten op te stellen waarin staat wat er moet worden gedaan bij ransomware, ddos-aanvallen en andere ontwrichtende cyberaanvallen. Zo meldt security.nl.

Tijdens een debat over cybercrime in de Tweede Kamer kwam Dilan Yesilgoz-Zegerius, destijds nog VVD-Kamerlid, met een motie om gemeenten bij cyberaanvallen te helpen. Ze wees naar de ransomware-aanval op de gemeente Hof van Twente en stelde dat de gemeente niet over een duidelijk handelingsperspectief beschikte om hier adequaat op te reageren. Volgens Yesilgoz-Zegerius kunnen dergelijke aanvallen dan ook grote gevolgen voor burgers en gemeenten hebben.

Met een cyberverdedigingsprotocol zouden gemeenten over een duidelijk handelingskader beschikken wat te doen in het geval van een cyberaanval. De motie werd met 149 stemmen voor aangenomen. Begin oktober liet Knops weten dat hij de motie niet zal uitvoeren. "Ik wil vooropstellen dat enkel een cyberverdedigingsprotocol niet effectief zal zijn, omdat er meerdere factoren bepalend zijn in dit verband", stelde de staatssecretaris.

VVD-Kamerleden Rajkowski en Strolenberg willen dat Knops de motie nu alsnog uitvoert. "Bent u het met ons eens dat het hebben van een cyber protocol/draaiboek als een belangrijk aanvullend instrument kan worden in gezet in een breder pakket van bestaande maatregelen tegen digitale aanvallen? Zo ja, bent u alsnog bereid om de aangenomen motie Yesilgoz-Zegerius uit te voeren."

Rajkowski en Strolenberg wijzen naar onderzoek waaruit blijkt dat een groot deel van de gemeenten nog geen draaiboek heeft in het geval van een digitale aanval. "Hoe beoordeelt u het feit dat gemeenten als gevolg hiervan geen kennis en kunde in huis hebben om de benodigde stappen te zetten na een digitale aanval en om de opgelopen schade te mitigeren?", stellen ze de vraag.

Volgens de Kamerleden zijn cyberaanvallen nooit honderd procent te voorkomen, maar is het hebben van een cyberverdedigingsprotocol een essentieel hulpmiddel om gemeentes de juiste stappen te laten zetten om zo goed mogelijk om te gaan met aanvallen en de schade te beperken. Ze vragen Knops wat hij hiervan vindt. De staatssecretaris heeft drie weken om de Kamervragen te beantwoorden.